Oferta

Outsourcing IT to stała opieka informatyczna nad całą Państwa firmą. Gwarantujemy krótki czas reakcji na wszelkie zgłoszone problemy, regularną diagnostykę sieci, sprzętu oraz oprogramowania. Oferujemy również doradztwo techniczne, oszczędności dla Państwa firmy (brak konieczności zatrudniania dedykowanych specjalistów) oraz gwarancję ciągłości pracy Państwa biznesu.
Zawarcie umowy serwisowej gwarantuje Państwu:

 • dostęp do pomocy telefonicznej
 • gwarantowaną szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii
 • okresowy przegląd, kontrolę i konserwację sprzętu, oprogramowania oraz sieci komputerowych
 • aktualizację oprogramowania wg zaleceń producentów
 • opiekę nad bezpieczeństwem danych
 • okresową archiwizację danych (backup)
 • konfigurację sieci komputerowych - utrzymanie i rozbudowa
 • nieprzerwaną ochronę antywirusową (uaktualnienia, raporty)
 • bieżące raporty stanu technicznego sprzętu i informacje dot. koniecznych modyfikacji
 • pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy

Korzyści:

 • optymalizacja kosztów pracowniczych: nie ma potrzeby zatrudniania informatyka oraz ponoszenia kosztów ciągłego szkolenia
 • brak konieczności przygotowania i wyposażenia dedykowanego stanowiska pracy
 • prace serwisowe lub wdrażanie nowych rozwiązań, które mogą zakłócać ciągłość funkcjonowania firmy mogą być prowadzone przez nas poza godzinami pracy, czyli wieczorami i w weekendy
 • ciągłość pracy poprzez gwarancje krótkiego czasu reakcji zapisanego w umowie
 • stałe, przewidywalne koszty obsługi na podstawie miesięcznego abonamentu
 • zdalna pomoc dla zgłoszeń z podstawowymi problemami
 • serwis oprogramowania i sprzętu

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego oferta outsourcingu IT jest każdorazowo poprzedzona spotkaniem, podczas którego dokonujemy przeglądu aktualnej infrastruktury IT, czyli sprzętu i oprogramowania, a także ustalamy zakres oczekiwanej opieki naszych specjalistów. Na tej podstawie wspólnie z Klientem określamy sposób współpracy, czas reakcji oraz częstotliwość wizyt naszej kadry w firmie Klienta.
W przypadku chęci poznania szczegółów dotyczących umów serwisowych zapraszamy do kontaktu.